Bankrekeningnummer: NL75 RABO 0116359323 t.n.v. St. House of Rhythm. In de omschrijving graag het volgende vermelden: 

– Naam, IDÕ, Plaats van deelname, Periode 

Het is uiteraard ook mogelijk het totaalbedrag in één keer te storten. Dan graag de volgende omschrijving toevoegen:
– Naam, IDÕ, Plaats van deelname, IDÕ Seizoen 2023-2024 of Traject (1, 2, 3).